Wat BRL certificering ook voor uw bedrijf kan betekenen

Ongetwijfeld heeft u wel al eens gehoord van BRL certificering. Dit niet in het minst wanneer u eigenaar bent van een onderneming welke actief is in de bouwsector. Door de beschikking te hebben over een BRL certificering wordt er namelijk voor gezorgd dat u aantoonbaar ten opzichte van zowel opdrachtgevers als toezichthouders duidelijk kunt maken dat uw proces of product aan bepaalde, vooropgestelde eisen voldoet. Deze eisen zijn vastgelegd in specifieke beoordelingsrichtlijnen waardoor er een aanzienlijke meerwaarde op vlak van zowel kwaliteit als betrouwbaarheid kan worden gerealiseerd. Wilt u ook graag meer te weten komen over BRL certificering en wat deze ook voor uw bedrijf kan betekenen? Ontdek het op deze pagina!

Geldt er een wettelijke verplichting voor BRL certificering?

Heel wat bedrijven die actief zijn binnen de bouwsector stellen zich de vraag of er sprake is van een verplichting voor BRL certificering. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een globale verplichting voor wat deze certificering betreft is het wel zo dat er een wettelijke verplichting kan gelden voor het uitvoeren van bepaalde, specifieke activiteiten. Denk op dit vlak uiteraard aan de zogenaamde BRL SIKB 7000. Deze certificering is vereist voor het uitvoeren van (water)bodemsanering. Een andere bekende beoordelingsrichtlijn is de BRL SVMS-007. Deze moet garant staan voor niet alleen veilig, maar bovendien ook milieukundig slopen. Tot slot is er natuurlijk ook nog de Groenkeur beoordelingsrichtlijn.

Toch afsluiten zonder verplichting?

Dat er geen verplichting geldt voor het aanvragen van BRL certificering is voor veel bedrijven voldoende om er ook geen tijd en moeite in te investeren. Ondanks het feit dat dit volkomen begrijpelijk is, is het wel zo dat het alsnog de moeite waard kan zijn om te proberen het certificaat te behalen. We geven graag een concreet voorbeeld. Neem nu bijvoorbeeld het BRL SVMS-007 certificaat. Deze staat er om bekend opgenomen te zijn in de gunningscriteria van de publieke opdrachtgevers in het kader van het maatschappelijk verantwoord inkopen. Op het ogenblik dat uw bedrijf dan houder is van een dergelijke certificering spreekt het voor zich dat dit kan zorgen voor heel wat extra commerciële perspectieven.

Mogelijke aanvullende certificatie-eisen

Het is in de praktijk steeds bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat er sprake kan zijn van aanvullende certificatie-eisen voor wat de laatstgenoemde soort aanbestedingen betreft. Het is dan ook altijd zeer belangrijk om dit grondig te controleren. Omwille van het feit dat er in de beoordelingsrichtlijnen criteria eveneens sprake is van eisen met betrekking tot het beheersen van risico’s op vlak van veiligheid en milieuwetgeving wordt er tevens voor gezorgd dat er sprake is van een verbetering van de continuïteit van de onderneming en een toegenomen vertrouwen in het proces van uw bedrijf.

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd bedrijf

Wilt u ook graag de BRL certificering behalen met uw onderneming? Heeft u er echter geen flauw idee van hoe u dit certificeringsproces dient te doorlopen? In dat geval kan het de moeite waard zijn om ervoor te kiezen om een gespecialiseerd bedrijf onder de arm te nemen welke u hierbij kan helpen. Op deze manier beschikt u over een waardevolle partner die u bij kan staan tijdens de volledige aanvraagprocedure voor uw BRL certificering.